Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ภาพกิจกรรม

แพะรับบุญ

27 แพะน่ารัก แพะเป็นสัตว์น่ารักสำหรับเด็กๆ ขณะเดียวกันก็เป็นสัตว์ 
เศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องจากดูแลง่ายมีคุณค่าทางสารอาหาร
ใน การบริโภคนมสดสูง 27รีสอร์ท จึงนำมาเลี้ยงเพื่อการขยายพันธ์ และเพื่อเป็นสัตว์น่ารักสำหรับน้องๆหนูที่มาชม ล่าสุดได้ปรับปรุงโรงเรือน ให้ถูกลักษณะการเลี้ยงเพื่อความสะอาด