Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ภาพกิจกรรม

เป็ดไข่..ในสนามกอล์ฟ

เป็ดไข่.......ในสนามกอล์ฟ


     ท่านที่เปิด www.27 รีสอร์ท พบหน้า เป็ดไข่..ในสนามกอล์ฟ คงแปลกใจเพราะปกติสนาม กอล์ฟกับการเลี้ยงเป็ดไข่มันคนละเรื่องเดียวกัน แต่ดังที่ทราบตั้งแต่ต้นว่า...27 รีสอร์ท มีบริการสนาม  "กอล์ฟพอเพียง" นายชำนาญ อยู่สอาด ประธานคณะผู้บริหาร จึงมีแนวคิดที่สอดคล้องกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการนำปลามาเลี้ยงในบ่อน้ำซึ่งสร้างไว้สำหรับเป็นอุปสรรคของการเล่นกอล์ฟ และสำหรับเก็บกักนำไว้ใช้ และเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยพื้นที่ร่วมกันจึงทำเล้าเป็ดไข่บริเวณพื้นที่ ที่เหลือ เพื่อเลี้ยงเป็ดไว้เพื่อการบริโภคไข่เป็ดและเป็นการเสริมองค์ประกอบของสภาพ พื้นที่ให้มีความสวยงามเพลิดเพลินสบายตาผู้พบเห็น.....