Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ภาพกิจกรรม

ป้าไก่ใจดี

ป้าไก่ใจดี
         ไก่ เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักและสร้างความเพลิดเพลิน นอกจากนี้ยังช่วยกำจัดแมลงจำพวก
ปลวกและแมลงที่เป็นปัญหากับต้นไม้ นอกจากนี้ไก่ยังมีไข่ให้สามารถนำมาเป็นอาหารได้
          27
รีสอร์ท ซึ่งมีแนวทางการบริหารงานในหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้นำไก่ไข่มาเลี้ยง
เพื่อเป็นการเรียนรู้ทางเศรษฐกิจและการบริโภคแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ  โดยสร้างโรงเรือนอยู่
บนบ่อปลา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวงจรอาหาร ทั้งไก่-ปลา และผู้บริโภค