Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ภาพกิจกรรม

ญี่ปุ่นจิ๋ว

ไก่แจ้ญี่ปุ่น

     ตามประวัติประมาณปี พ.ศ.2146-2176 ญี่ปุ่นได้นำเอาไก่แจ้จากตอนใต้ของประเทศจีนไปพัฒนาสายพันธ์ โดยนำเอาไก่แจ้ไปจากคาบสมุทรอินโดจีนเพื่อไปปรับปรุงสายพันธ์ได้นำเข้าไป เลี้ยงในประเทศอังกฤษและอเมริกาประมาณปี พ.ศ.2367 ในปัจจุบันพันธ์ไก่แจ้ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยส่วนมากเป็นพันธ์ไก่แจ้ ญี่ปุ่น มีผู้นำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยประมาณ 25-30 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเรานิยมเรียกว่าไก่แจ้ญี่ปุ่นเลือดร้อย และมีราคาแพง ไก่แจ้เป็นสัตว์ปีกประเภทหนึ่งที่มีถิ่นกำเหนิดอยู่ในป่า ไก่แจ้แบบสากลในแถบยุโรปและอเมริกาเรียกว่า Japannese Bantams การจำแนกประเภทไก่แจ้จำแนกตามลักษณะสี มีประมาณ16ชนิด (ในภาพเป็นโรงเลี้ยง ที่สร้างเพื่อการขยายพันธ์และเพื่อป้องกันการผสมข้ามสายพันธ์จึงต้องสร้างโรงเลี้ยงไว้เป็นการเฉพาะ)