Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ภาพกิจกรรม

จากแห้งแล้งสู่ความสวยงาม

จากดินแดง เหือดแห้ง...เฝ้าทนทุกข์
   ไร้ความสุข ขาดหนุ่มสาว ไห้ห่วงหา
อยู่คู่เหย้า คือผู้เฒ่าแท้ แก่ชรา
รอเวลา ลูกอยู่เมือง จักหวนคืน

 
 สามปีผ่าน เหมือนสวรรค์ ช่วยกำหนด
  เปลี่ยนรันทด ระทมทุกข์ สุขหลับตื่น
  นั่งห้อมล้อม พร้อมหน้า ยามค่ำคืน
  ความสดชื่น มากมีสุข  ทุกครอบครัว

 
จากนี้ไป พร้อมร่วมใจ รักษาป่า
  ร่วมเยียวยา ธรรมชาติ ให้คืนฟื้น
  มุ่งปลูกฝัง  อนุรักษ์ป่า อย่างยั่งยืน
  สืบสานผืน แผ่นดินไทย ให้สมบูรณ์